Realize your constitutional right

with qualified help

Our Process

 • Boşanma ve Aile Hukuku

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
  • Tazminat ve nafaka davaları
  • Mal rejimleri ile ilgili ihtilaflar (Mal ayrılığı, mal ortaklığı reimleri)
  • Velayet davaları

 • Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

  • Her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
  • Rekabet Hukuku
  • Taşıma Hukuku (Uluslararası hava ve kara taşıma hukuku)
  • Danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Telekomünikasyon ve Medya Hukuku

  • Tanıtım (Telif hakkı ve Tüm Sözleşmeler)
  • Sinema, TV Dizileri, Film Yapımcılığı (Telif Sözleşmeleri)
  • Patent
  • Marka, endüstriyel tasarım [Hak ihlali, tecavüzün giderilmesi.
  • Ceza hukuku ve özel hukuk (arama, toplatma, ceza ve tazminat talepli dava takibi) prosedürlerinin yerine getirilmesi.
  • Telif hakkı
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına vaki tecavüzlerin giderilmesi ile ilgili Taklit ve korsan ürün karşıtı uygulamalar.

 • İş Hukuku

  • İş akitlerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • Taşeronluk / alt işverenlik sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • İş kazaları ile işlemler ve ilgili dava takibi
  • Şirket insan kaynakları ile ilgili danışmanlık

 • Gayrimenkul Hukuku

  • Tapu kayıt incelemesi
  • Gayrimenkul satış ve devri ile ilgili işlemler ve bununla ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
  • Satış ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • Sınırlı ayni hak, ipotek, rehin tesisi işlemleri

 • İdare ve Vergi Hukuku

  İdare ve Vergi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

  • Tüketici Hukuku
  • Ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan tüketici ihtilafları